Terapia skojarzona UD+elektro

Nowoczesny aparat do terapii skojarzonej , terapii ultradźwiękowej i elektroterapii

szeroką gamą prądów bipolarnych i unipolarnych

wykorzystujących terapię ultradźwiękową i fonoforezę

metodą kombinacji powyższych technik w postaci standardowej oraz

ELEKTROTERAPIA – prądy

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

ELEKTROFONOFOREZA

Oddziaływanie falą ultradźwiękową powoduje szereg korzystnych dla organizmu efektów. Do najistotniejszych należą: wzrost syntezy kolagenu, wewnątrz komórkowy wzrost syntezy wapnia, przyśpieszanie neoangigenezy, pobudzenie procesów utleniania komórkowego, zmiany czynności błon komórkowych oraz zmiany w szybkości przewodzenia włókien nerwowych.