Fizykoterapia

Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia, np. urządzenia dostarczające energii cieplnej, prądów małej i wielkiej częstotliwości, promieniowania podczerwonego, pola magnetycznego, emisji lasera oraz ultradźwięków.