Elektroterapia

Elektroterapia jest metodą fizjoterapeutyczną, polegającą na oddziaływaniu prądem elektrycznym na   organizm. Efekt jej działania jest uzależniony od rodzaju zastosowanego prądu i jego parametrów. Do najczęstszych skutków działania zaliczyć można: redukcję, a nawet zniesienie bólu, stymulację mięśni, przyspieszenie komórkowej przemiany materii, resorpcję krwiaków i wysięków oraz efekt przekrwienny w tkance. Elektroterapia swe zastosowanie znajduje także w jonoforezie, do przezskórnego wprowadzania leków. Elektrodiagnostyka układu nerwowo-mięśniowego pozwala na ilościową ocenę funkcjonowania mięśni

WSKAZANIA:

Elektroterapię stosuje się w stanach zapalnych, w leczeniu zespołów bólowych, zmniejszenia obrzęku, w celu przyśpieszenia zdrowienia tkanek, zwiększenia rozciągliwości tkanki łącznej oraz celem zmniejszenia napięcia mięśni, ścięgien i wiązadeł.